Lars-Erik Elis Andréasson
2024-05-17 15:35
Karllevi stenkvarn är en väderkvarn av holländartyp i byn Karlevi i Vickeby socken på Ölands västra sida. Den drevs, som andra kvarnar holländarkvarnar på Öland, som tullkvarn, det vill säga som en ... läs mer..

Läst 282 ggr | 1 kommentarer.
Lars-Erik Elis Andréasson
2022-07-14 11:38
Tidigare när alla hade djur i byn var det vanligt att man slaktade själva hemma vid gården när det var dags. Om det fanns barn vid gården ville man inte att de skulle vara hemma och titta på själva ... läs mer..

Läst 1432 ggr | 0 kommentarer.
Lars-Erik Elis Andréasson
2022-06-17 12:46
läs mer..

Läst 1121 ggr | 4 kommentarer.
Lars-Erik Elis Andréasson
2021-04-29 11:52
En första förordning om milstenar kom 1649. I 1734 års lag anvisas häradet att ha gästgiveri på varannan mil samt för varje mil uppsätta en milsten, därtill mindre stenar vid varje halv och ... läs mer..

Läst 2294 ggr | 0 kommentarer.
Lars-Erik Elis Andréasson
2021-01-19 16:28
Med en höjdskillnad på ca 60 meter är Spelmans lid  känt som brant och streterlig och ett slitigt passage. Ibland fick också passagerare hoppa av för att lätta på lasten för de dragande hästarna. ... läs mer..

Läst 2222 ggr | 0 kommentarer.
1 2 3 ... 6 Nästa