Lars-Erik Elis Andréasson
2022-07-14 11:38
Tidigare när alla hade djur i byn var det vanligt att man slaktade själva hemma vid gården när det var dags. Om det fanns barn vid gården ville man inte att de skulle vara hemma och titta på själva ... läs mer..

Läst 713 ggr | 0 kommentarer.
Lars-Erik Elis Andréasson
2022-06-17 12:46
läs mer..

Läst 507 ggr | 1 kommentarer.
Lars-Erik Elis Andréasson
2021-04-29 11:52
Milstenarna som är placerade utmed Kungsvägen, från sydligaste i Södra Århult och nordligaste i Tovhult, utmed Jennys väg är samtliga av gjutjärn. Dessa milstolpar är märkta med Gustav III:s ... läs mer..

Läst 1537 ggr | 0 kommentarer.
Lars-Erik Elis Andréasson
2021-01-19 16:28
Med en höjdskillnad på ca 60 meter är Spelmans lid  känt som brant och streterlig och ett slitigt passage. Ibland fick också passagerare hoppa av för att lätta på lasten för de dragande hästarna. ... läs mer..

Läst 1642 ggr | 0 kommentarer.
Lars-Erik Elis Andréasson
2020-08-27 21:49
1800-talets omisskännliga åkerrösen, uppbyggda av olikstora grövre block konstfullt kall murade mot höjden för att inte i onödan stjäla odlingsyta. De allra första odlingsrösen kom alltid att vila på ... läs mer..

Läst 2105 ggr | 0 kommentarer.
1 2 3 ... 6 Nästa