Lars-Erik Elis Andréasson
2020-02-04 11:01
En källa är en plats där grundvatten strömmar fram ur markytan och det strömmande vattnet är ofta synligt. Vattenkällor är platser dit människor har sökt sig under årtusenden och haft en stor ... läs mer..

Läst 1873 ggr | 1 kommentarer.
Lars-Erik Elis Andréasson
2020-02-04 11:00
Maläjlyckan ligger i Norra Misterhult, utmed byvägen till Exhult. Här har det under slutet av 1800-talet tillverkats pottaska och det har också legat en backstuga på åkern, där det lär finnas rester ... läs mer..

Läst 1763 ggr | 0 kommentarer.
Lars-Erik Elis Andréasson
2020-02-04 10:58
Botanist Lennart Engstrand förklarar att det vita luddet är vättarnas skägg. När de var uppe och festade på natten och fick bråttom att gömma sig när morgonen kom fastnade de med sina skägg... En mer ... läs mer..

Läst 1885 ggr | 1 kommentarer.