Kallkällan

En källa är en plats där grundvatten strömmar fram ur markytan och det strömmande vattnet är ofta synligt.
Vattenkällor är platser dit människor har sökt sig under årtusenden och haft en stor betydelse som möjlighet för människor och djur att hitta rent dricksvatten, och har också spelat en betydande roll för den ursprungliga lokaliseringen av bosättningar.
Många källor har tagits i anspråk av människan, till exempel för dricksvatten och bykning. Källor kan ofta vara svåra att upptäcka eftersom de ofta är små, och i vissa fall kan ha diffusa utflöden om de är täckta av vegetation.

Kallkälla i Norra Misterhult. Källan har används för vatten till dricksvatten och bykning under senare delen av 1800-talet och början av 19oo-talet. Även värdefull under torkår, när de grävda och stensatta gårdsbrunnarna sinade.

Källor
Skoghistoria
Naturvårdsverket
MiljöhänsynPostat 2020-02-04 11:01 | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera

Maläjlyckan

Maläjlyckan ligger i Norra Misterhult, utmed byvägen till Exhult. Här har det under slutet av 1800-talet tillverkats pottaska och det har också legat en backstuga på åkern, det lär finnas kvar rester av grunden. Närmsta grannhuset Lillgården, använde åkern för att odla potatis. I början av andra världskriget (krigsvintern) hade militären läger här, och för sanitära behov fick man låna Lillgårdens utedass. Krigsvintern var mycket kall, i södra Sverige uppmättes köldrekord, på över 30 grader.

"Maläj-Swännen" (Sven Persson, 1806-1870) bodde i en jor`stu`a. Där fanns en stor sten som de hade till bord. Ungarna brukade sitta uppklättrade på den. Mor talade om, att när de gick till julottan vid fyratiden på juldagsmorgon, då låg "Maläj-Johannesen" (Johannes Pettersson, född 1851) och brände pottaska i "Bögehåltet".   

Pottaska
Pottaska användes vid tillverkning av såpa, glas, krut, färgämnen och läkemedel och gav för utmarksbönderna ett välkommet tillskott i kassan, lönsammare än tjärbränningen. Pottaska ska ha använts redan av egyptierna 1000 f. Kr. vid tillverkning av glas. Det är också ett mycket gammalt rengöringsmedel och betmedel vid växtfärgning. Tillverkningen i Sverige spelade lokalt en ekonomiskt viktig roll för bönderna, men påverkade skogen genom mycket stora uttag av lövträd.

Maläjlyckan.

Maläjlyckan, utmed byvägen till Exhult.

Källor
Lars Lundberg, Mormor Berättar, 1982
Vera Melin, Norra Misterhult, 2020
Jämshög
Stockholms universitet
ShenetPostat 2020-02-04 11:00 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

Håris

Botanist Lennart Engstrand förklarar att det vita luddet är vättarnas skägg. När de var uppe och festade på natten och fick bråttom att gömma sig när morgonen kom fastnade de med sina skägg... En mer naturvetenskaplig förklaring för den här isen som har många namn: vätteskägg, sidenis, håris, bomullsis är att den uppstår under vissa speciella betingelser. Temperaturen ligger runt noll, det fryser på natten och töar på dagen och så måste vi ha en pinne som ska vara lite förmultnad, angripen av svamp så att den är porös. Barken ska spricka så att veden blottas. På dagen när det töar sugs vatten in, och på natten fryser det. Volymen ökar och ur varje mättad por trycks ett "hårstrå" ut. 
Det ska vara rätt hög luftfuktighet. Det forskas en del på vad mer som krävs och det finns studier som visar att det ska vara en viss sorts svamp eller en viss sorts bakterie för att fenomenet ska uppstå.

Källor
Naturmorgon, 2018-01-20Postat 2020-02-04 10:58 | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera