Kallkällan

En källa är en plats där grundvatten strömmar fram ur markytan och det strömmande vattnet är ofta synligt.
Vattenkällor är platser dit människor har sökt sig under årtusenden och haft en stor betydelse som möjlighet för människor och djur att hitta rent dricksvatten, och har också spelat en betydande roll för den ursprungliga lokaliseringen av bosättningar.
Många källor har tagits i anspråk av människan, till exempel för dricksvatten och bykning. Källor kan ofta vara svåra att upptäcka eftersom de ofta är små, och i vissa fall kan ha diffusa utflöden om de är täckta av vegetation.

Kallkälla i Norra Misterhult. Källan har används för vatten till dricksvatten och bykning under senare delen av 1800-talet och början av 19oo-talet. Även värdefull under torkår, när de grävda och stensatta gårdsbrunnarna sinade.

Källor
Skoghistoria
Naturvårdsverket
Miljöhänsyn

Inlagt 2020-02-04 11:01 | Läst 1086 ggr. | Permalink
Intressant med källorna. I mina trakter känner jag till 3, 4 stycken. Om dom finns kvar är jag inte säker på. Skogsbolagen gräver tyvärr sönder mycket nu för tiden. Min dotter var i den skog där jag brukar vara och hon ringde för det var en kille som letade efter en källa som han visste skulle ligga där. Tänkte det var från någon myndighet men det var något som han utvecklat till en hobby. Han märkte ut källorna på en karta, vad han sedan gjorde känner jag inte till. men han fick sin källa i alla fall.
Sten(Visas ej)

Hur många stjärnor ser du här? * * *
Skriv svaret med bokstäver


(Kommentarer granskas innan de visas för andra).
XXX