Dagfjärilar och bastardsvärmare

Hagtornsfjäril. Tämmesboda, Ljungby. 2020-06-25.                                                                                                                                      

Vitgräsfjäril.  Tämmesboda, Ljungby. 2020-06-25.                                                                                                                                         

Makaonfjäril. Torrahem, Exhult. 2020-06-25. 

Skogsgräsfjäril. Hyddan, Byarum. Vaggeryd. 2020-07-25. 

Kartfjäril.  Götafors, Byarum. Vaggeryd. 2020-07-25.                                                                                                                         

Nässelfjäril. Torrahem, Exhult. 2020-07-23. 
                                                                                                                                   Smultronvisslare. Torrahem, Exhult. 2020-06-10.

Backvisslare. Tosteberga ängar, Trolle-Ljungby. 2020-08-01.                                                                                                                                

Grönsnabbvinge. Torrahem, Exhult. 2020-05-25.                                                                                                                                                                                                              

Kamgräsfjäril. Järavallen, Kävlinge. 2020-07-13. 
 

Citronfjäril. Torrahem, Exhult. 2020-05-25.
                                                                                                                                

Rovfjäril. Torrahem, Exhult. 2020-06-25.

Rapsfjäril. Torrahem, Exhult. 2020-07-19.

Kålfjäril. Järavallen, Kävlinge. 2020-07-11.
                                                                                                                                               

Silverblåvinge. Exhult, Markaryd. 2020-06-29.

Ljungblåvinge. Torrahem, Exhult. 2020-07-16.

Hedblåvinge. Torrahem, Exhult. 2020-07-19.

Väpplingblåvinge. Sånnarna, Åhus. 2020-07-11.

Väpplingblåvinge. Sånnarna, Åhus. 2020-07-11.


Puktörneblåvinge. Tosteberga ängar. Trolle-Ljungby. 2020-08-01.


Rödfläckig blåvinge. Tåsteberga ängar, Trolle-Ljungby. 2020-08-01.

Krattsnabbvinge. Stenshuvud heden. Simrishamn. 2020-07-11.
                                                                                      

Mindre tåtelsmygare. Torrahem, Exhult. 2020-07-10.
 

Ängssmygare. Torrahem, Exhult. 2020-07-23

                                                                                                                    Luktgräsfjäril. Torrahem, Exhult. 2020-07-02.
                                                                                                                             

Mindre bastardsvärmare. Torrahem, Exhult. 2020-07-08.
  

Mindre bastardsvärmare. Byarum. Vaggeryd. 2020-07-26.

Bredbrämad bastardsvärmare. Torrahem, Exhult. 2020-07-10.

Bredbrämad bastardsvärmare. Torrahem, Exhult. 2020-07-16.

Sexfläckig bastardsvärmare. Maglehem naturresevat, Skåne.  2020-07-11.

Ängsmetallvinge. Maglehem naturresevat. Skåne. 2020-07-11.

Ängsmetallvinge. Byarum. Vaggeryd. 2020-07-25.

Skogsnätfjäril. Torrahem, Exhult. 2020-07-08.


Skogspärlemorfjäril. Torrahem, Exhult. 2020-07-17. 
                                                                                                                                    

  Silverstreckad pärlemorfjäril. Torrahem, Exhult. 2020-07-10.
                                                                                                               

Vitfläckig guldvinge. Torrahem, Exhult. 2020-07-10.


 Mindre guldvinge. Hyddan, Byarum. Vaggeryd. 2020-07-25.                                                                                                                              

Svartfläckig blåvinge. Sånnarna, Åhus, Kristianstad. 2020-07-11.
                                                                                                               

Svartfläckig blåvinge. Sånnarna. Åhus, Kristianstad. 2020-07-11.
                                                                                                               

                                                        Alkonblåvinge. Hunneröds mosse. Skåne. 2020-07-11.
  

                                                          Sandgräsfjäril. Sånnarna, Åhus. 2020-07-11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Postat 2020-07-07 16:21 | Permalink | Kommentarer (3) | Kommentera