Lars-Erik Elis Andréasson
2021-04-29 11:52
Milstenarna som är placerade utmed Kungsvägen, från sydligaste i Södra Århult och nordligaste i Tovhult, utmed Jennys väg är samtliga av gjutjärn. Dessa milstolpar är märkta med Gustav III:s ... läs mer..

Läst 1467 ggr | 0 kommentarer.