Milstenar och minnesstenar i Markaryds kommun

Milstenarna som är placerade utmed Kungsvägen, från sydligaste i Södra Århult och nordligaste i Tovhult, utmed Jennys väg är samtliga av gjutjärn. Dessa milstolpar är märkta med Gustav III:s monogram, ett årtal och initialerna HBY, vilket bör tyda på att de är tillverkade av formmakare och gjutare på Husebybruk. Milstolparna 1/2 och 1/4 är enklare och anger enbart uppgifter om vägsträcka. Milstenarna på de mindre genomfartsvägarna är i natursten och placerade på stensättningar. Det finns också med några bilder på milstolpar utanför kommunen, Hamneda, vägen mellan Delary och Hallaryd och minnesstenar från Emmaljunga, Vittsjö och även södra Öland.

Hamneda. 1/4 mil. Placerad vid Hamneda gästgivaregård. Foto: 2021-03-18.

Traryd, Tovhult. 1 mil. Placerad mittemot f.d. Rasta, utmed Jennys väg, parallellt med gamla E4:an. Foto: 2021-01-21.

Traryd, Traryds Hembygdspark. 1/4 mil. Den har flyttats från den ursprungliga platsen vid Bergendahls på Vaktvägen. Fundamentet har också en sten med Carl XVI Gustafs namnteckning, från Eriksgatan 1975. Foto: 2021-01-14.

Hinneryd. 1/4 mil. Milsten utmed vägen Hinneryd-Groeryd. Foto: 2021-02-25.

Strömsnäsbruk. Lagastigsgatan, Solhäll. 1/2 mil. Var tidigare placerad vid Cykel-Ottos. Foto: 2021-01-21.

Strömsnäsbruk, Kylhult. 1/4 mil. Placerad mittemot vandrahemmet. Stenen har tidigare varit placerad vid Dalen, gränsen mellan byarna Bråna-Alandsköp. Stenen flyttades vid vägrättningen av Riksettan 1931-1932. Foto: 2021-01-15.

Gräsholma. Foto: 2021-03-13.

Alandsköp. 1 mil. Utmed gamla Kungsvägen, Ahlins vanning. Foto: 2021-01-05.

Sånna. Utmed gamla Kungsvägen. Det berättas att den borttagna gjutjärnstavlan lär vara stulen av en skrothandlare under andra världskriget. Platsen kallas Krämmarehålan eftersom kringresande krämmare träffades här och gjorde upp sina affärer. Ibland med våldsamheter, det berättas att vid ett sådant tillfälle drunknade en krämmare i en damm nedanför milstolpen. Foto: 2021-01-24.

Hualtet. 1/2 mil. Utmed gamla Kungsvägen, placerad i ett stengärde. Foto: 2021-01-05.
Anderslöv, Timsfors. 1/4 mil. Foto: 2022-06-14.

Markaryd. 1 mil. Utmed Intäppevägen, Rävaspelet. Tavlan har flyttats vid flera tillfällen. Foto: 2021-01-14.

Södra Århult. 1/4 mil. Utmed gamla byvägen jämsides med väg 117. Foto: 2021-01-18.

Delary. 1/4 mil. Utmed vägen mellan Delary och Hallaryd. Foto: 2021-03-26.

Emmaljunga. 1/4 mil. Utmed Hultahusvägen. Hässleholms kommun. Foto:2021-02-26.

Emmaljunga. Länamärket, väg 117, gränsen mellan Skåne-Småland. Text på stenen: "År 1766. Konung Adolph Friedrichs Milde Regerings Det Femtonde Reses Detta Skille - Märke Emellan Christianstad Och Cronobergs Lähn Genom Friherre R:J: Olingen Landshöfdinge". Foto: 2021-02-26. 

Hulabäck. 1/4 mil. Placerad mellan järnvägskorsningen i Södra Århult och viadukten mot gamla E:an. Foto: 2021-01-22.

Hylte. Placerad mellan Berg och Sjöaryd. 1/2 mil. Foto: 2021-01-22.

Sjöhult. Placerad sydväst om Södra Århults Torv AB. 1/4 mil. Foto: 2021-01-22.

Skånes Fagerhult. Placerad mittemot Sparbanken. Detta är den ena av de två miltavlor, som tidigare stått vid gästgivargårdarna i Skånes Fagerhult. Efter att i nära 100 år förvarats på Fredriksdal, Helsingborg, återfördes stenarna år 1996 och upprestes i närheten av sin ursprungliga plats. Foto: 2021-01-22.

Ängabäck. 1/4 mil. Nedfarten till Skogön, Ängabäck. Foto: 2021-01-24.

Flässeryd. 1/4 mil. Utmed gamla Hallandsvägen mellan Flässeryd och Sjöaryd. Foto: 2021-01-24.

Hult. 1/4 mil. Foto: 2021-01-24.

Tannsjö Södra. 1/4 mil. Foto: 2021-01-21.

Tannsjö Norra. Placerad vid vägskälet Svenslund/Hjortsberga. Sten borttagen, markeras numera med en spetsig sten Foto: 2021-01-23.

Snällsböke. 1/4 mil. Stenen är placerad i ett stengärde till vänster om vägen, om man kommer söderifrån. Foto: 2021-01-23.


Misterhult. Foto: 2021-03-19.


Misterhult. Foto: 2021-03-19.


Misterhult. Foto: 2021-03-19.


Karta från: Markaryds bygden, del 7. Våra milstolpar. Författare, Bo Hellström, Markaryd. Foto: 2021-01-17. Karta över milstolpar i Markaryds kommun.

Länsstenar och minnesmärkenLänsmärket i Sjöaryd. Foto: 2001-01-17.

Alandsköp. Vägmärket står invid Riksettan Axhult - Strömsnäsbruk. Flyttades 1931, i samband med vägombyggnad till den plats där den är idag. Stenen är rest någon gång mellan åren 1828-1850 och följande sägen är knuten till denna: Tidigt en morgon låg en död luffare utmed vägen vid Alandsköp, i hans ficka hittade man en lapp där det stod ”Wandringsman tänk på än dan”. På den tiden bodde där en storpamp till bonde på vars ägor den döde luffaren låg. Bonden lät hugga in texten på en kvarnsten: WAN: DRINGS = MAN: TÄNK: PÅ: DAN i kvarnstenen som ett minnesmärke över den döde luffaren. Stenar med samma tänkvärda inskription ha funnits i Sjöaryd och Gräsholma. Foto: 2021-01-15.


Strömsnäsbruk, vandrahemmet. Väghållningssten. Foto: 2021-01-15.


Strömsnäsbruk, vandrahemmet. Väghållningssten.  Foto: 2021-01-15.


Gränssten, Öland. Foto: 2022-06-04.


Sjöaryd. Minnessten. Foto: 2021-01-17.


Sjöaryd. Minnessten. Foto: 2021-01-17.


Minnessten. Sjöaryd. Foto: 2021-01-22.


Minnessten. Sjöaryd. Foto: 2021-01-22.

  Minnessten. Fagerdala. Foto: 2021-01-06.


Minnessten. Vittsjö. Foto: 2021-02-26.


Minnessten Markaryds hembygdspark. Foto: 2021-03-04.

Foto: 2021-03-04.

Litteratur
Gränsbygden - Södra Sunnerbo i gången tid. 1949. Vägar i Södra Sunnerbo. Författare, Folke Svedenfors.
Västra Göinge Hembygdsförenings Skriftserie. 1990. Milstolpar i Västra Göinge 2. Författare, Lennart Bergqvist.
Gränslandet. Sagor, sägner och historiska fakta från Markarydsbygden. 2019. Författare, Kickan Lindkvist, Anders Johansson och Charlotte Tayler.
Markaryds bygden del 1, 1991.  Länamärket. Författare, Stig Hallqvist.
Markaryds bygden, del 7, 1997. Våra milstolpar. Författare, Bo Hellström.
Markaryds bygden, del 16, 2007. Längs en gammal landsväg. Författare, Christer Ekstrand, Christer Jönsson och Gösta Svensson.
Markaryds bygden, del 20,  Ett stenmonument för freden...
Markaryds bygden, del 23. Vägsten i Mjäryd. Författare, Lennart Svensson.
Markaryds bygden, del 23. Kvarnen i Kvarnaholm. Författare, Mikael Rickhardsson.

Länkar
Milstenar i Halland
Milstenar i Kungsbacka
Karta över milstenar
Populärhistoria
Fornsök
Fornstenar
Husebybruk
Milstolpar i Jönköping
Milstolpar i Klippans kommun
Milstolpe i Skånes Fagerhult.
Milstenar på Öland
Karta över Milstenar i Markaryds kommun.  (Ej fullständig)

Inlagt 2021-04-29 11:52 | Läst 1468 ggr. | Permalink(Visas ej)

Hur mycket är tre plus två?
Skriv svaret med bokstäver


(Kommentarer granskas innan de visas för andra).