Lars-Erik Elis Andréasson
2020-02-04 11:00
Maläjlyckan ligger i Norra Misterhult, utmed byvägen till Exhult. Här har det under slutet av 1800-talet tillverkats pottaska och det har också legat en backstuga på åkern, där det lär finnas rester ... läs mer..

Läst 1763 ggr | 0 kommentarer.
Lars-Erik Elis Andréasson
2020-02-04 10:58
Botanist Lennart Engstrand förklarar att det vita luddet är vättarnas skägg. När de var uppe och festade på natten och fick bråttom att gömma sig när morgonen kom fastnade de med sina skägg... En mer ... läs mer..

Läst 1885 ggr | 1 kommentarer.
Lars-Erik Elis Andréasson
2020-01-23 09:33
Den gamla nötskålen, som jag minns från mitt föräldrahem i Norra Misterhult togs fram vid jul och var placerad i finrummet, på ett runt litet bord. Finrummet användes bara vid högtidliga tillfällen, ... läs mer..

Läst 2449 ggr | 0 kommentarer.
Lars-Erik Elis Andréasson
2020-01-20 14:14
Minnen från ett gammalt torp, "Murar-August", Norra Misterhult. läs mer..

Läst 1233 ggr | 1 kommentarer.
Lars-Erik Elis Andréasson
2020-01-16 19:06
Minnesmärke efter en kolmila i Exhult. Under mossan påträffas rester av träkol. Ingen person känner till något om någon kolmilan, så den måste vara gammal, kanske senare delen av 1800-talet. Några ... läs mer..

Läst 1295 ggr | 0 kommentarer.
Föregående 1 2 3 ... 6 Nästa